Πώς να φτάσετε στο Holiday Inn

Με αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο
Οδηγείτε επί της Αττικής Οδού με κατεύθυνση προς Ελευσίνα Και αφού περάσετε την έξοδο 18 θα συναντήσετε τη “ΣΕΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ”. Θα παραμείνετε δεξιά και θα ανεβείτε τη γέφυρα. Στην πρώτη διασταύρωση θα κάνετε δεξιά και απέναντί σας βρίσκεται το ξενοδοχείο.

Με αυτοκίνητο από Αθήνα

Επιλέγετε τη διαδρομή για Αττική Οδό. Ακολουθείτε τις πινακίδες προς Μαρκόπουλο. Συνεχίζετε επί της Αττικής οδού και αφού περάσετε την έξοδο 17 συναντάτε την πινακίδα που αναγράφει “ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ”. Παραμένετε στη δεξιά λωρίδα και σε  500 μετρα ανεβαίνετε τη γέφυρα. Στη διασταύρωση θα κάνετε αριστερά και απέναντί σας βρίσκεται το ξενοδοχείο.

Με αυτοκίνητο από Γλυφάδα

Ακολουθείτε την Λεωφόρο Ποσειδώνος με κατεύθυνση προς Σούνιο. Στρίβετε στα φανάρια για Βάρης Κορωπίου και ακολουθείτε τις πινακίδες για Αττική Οδό με κατεύθυνση προς Ελευσίνα. Μετά την έξοδο 18  βγαίνετε στα ΣΕΑ Μεσογείων και ανεβαίνετε τη γέφυρα. Στην πρώτη διασταύρωση κάνετε δεξιά & το ξενοδοχείο βρίσκεται ακριβώς μπροστά σας.

Με αυτοκίνητο από Μαρούσι

Κινείστε στο δακτυλίδι και ακολουθείτε την πινακίδα προς Αττική Οδό. Μπαίνετε στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο. Μετά την έξοδο 17 βγαίνετε στα ΣΕΑ Μεσογείων. Ανεβαίνετε τη γέφυρα και κάνετε αριστερά στην πρώτη διασταύρωση. Το ξενοδοχείο βρίσκεται ευθεία μπροστά σας.

Με αυτοκίνητο από Ελευσίνα
Μόλις περάσετε τα διόδια της Ελευσίνας, ακολουθείτε αριστερά τη λωρίδα για Αττική Οδό. Μπαίνετε στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο. Μόλις περάσετε την έξοδο 17 βγαίνετε στα ΣΕΑ Μεσογείων. Ανεβαίνετε τη γέφυρα και κάνετε αριστερά στην πρώτη διασταύρωση. Το ξενοδοχείο βρίσκεται ευθεία μπροστά σας.